header logo

עדן

החברה לפיתוח כלכלי בירושלים, הינה הזרוע העירונית המטפלת בפיתוח כלכלי, תרבותי ופיתוח המרחב הציבורי באזורי מסחר ותעסוקה אסטרטגיים בעיר ירושלים

לפרטים נוספים
גלו עוד
vision

החזון שלנו

חברת "עדן"- החברה לפיתוח כלכלי בירושלים, הינה הזרוע העירונית המטפלת בפיתוח כלכלי, תרבותי ופיתוח המרחב הציבורי באזורי מסחר ותעסוקה אסטרטגיים בעיר ירושלים

חברת עדן הוקמה במטרה לפתח את מרכז העיר ירושלים, לרבות המע"ר הצפוני והמזרחי, וכן עוסקת בניהול פרויקט רובע הכניסה לעיר, פיתוח אזור התעשייה תלפיות, ותפעול והקמת חניונים עירוניים

עדן עוסקת בייזום, תכנון וביצוע פרויקטים מגוונים, פיזיים וכלכליים, באזורי הפעילות שלה במטרה להביא להתחדשות המרקם העירוני תוך ניצול נכון ויעיל של משאבי הקרקע

גלו עוד

מתחמי פעילות

מע"ר מרכז

גלו עוד

מע"ר צפון

גלו עוד

מע"ר מזרח

גלו עוד

תלפיות

גלו עוד

רובע הכניסה לעיר

גלו עוד

תחומי פעילות

Loading...