header logo

 

העבודות המתוכננות במסגרת הפרויקט: חידוש תשתיות תת-קרקעיות: ביוב, ניקוז, מים, חשמל ותקשורת, סלילת שבילי אופניים, יצירת שדרת הולכי רגל המחברת בין רחוב פייר קניג החדש לפארק המסילה, פיתוח נופי, חידוש עמודי תאורה וריהוט רחוב, סלילה כביש וחידוש מדרכות, הסדרת החניון הציבורי והטמנת פחים ברחבת האומן 20, הטמנת קו חשמל עילי בסמוך לכיכר הסדנא, הפיכת כיכר הסדנא לצומת מרומזר.

Loading...