header logo

ארועים

הכנס השנתי של חברת עדן

לראשונה, כינסה חברת עדן את מנהלי הפרויקטים, האדריכלים והשותפים לדרך על מנת לחשוף את הפעילות הענפה של החברה בשיתוף עיירית ירושלים.

את המעמד כיבדו בנוכחותם מר משה ליאון ראש העיר ואיציק לארי מנכ"ל עירית ירושלים.

הכנס התקיים במתחם בית העם המחודש.

מתחם בית העם הינו פרויקט שיפוץ ושימור מורכב שביצועו נוהל ע"י חברת עדן ונפתח לציבור במרץ 2022.

Loading...