header logo

מערכת מקוונת להגשת בקשות להצטרפות
למאגר הספקים של חברת עדן

מתכננים ויועצים בתחומים המפורטים להלן, בעלי רישיון ו/או תואר אקדמי מתאים, להציע מועמדותם להיכלל במאגר עדן, למתן שירותים במקצועות התכנון השונים. יש לבחור את התחום המבוקש ולעלות את המסמכים הנדרשים בפורמט PDF כל המסמכים נשלחים בכתובת מייל לידי עדי מימרן [email protected] לעוד מידע לחץ כאן >>

התמחות תנאי סף
עיצוב פנים ואדריכלות פנים הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
יעוץ חניה הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
יעוץ כלכלי הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
שמאות הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
יעוץ תאורה הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
יעוץ איטום הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
תאום תשתיות הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
יעוץ חשמל הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
אגרונומיה הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
תכנון גינון והשקיה הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
בקרת אבטחת איכות הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
יעוץ תחזוקה הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
ליווי קהילתי ושיתוף ציבור הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
ייעוץ בניה ירוקה הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
יעוץ אקוסטיקה הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
יעוץ סאונד הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
ניהול אומנותי הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
עיצוב גרפי הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
עיצוב שילוט הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
עיצוב הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
יעוץ מעליות הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
יעוץ פרוגראמה הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
יעוץ ביסוס קרקע הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
יעוץ מים, ביוב, ניקוז (אינסטלציה)* הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
מדידות הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
אדריכלות בניין* הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
יעוץ הידרולוגיה הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
יעוץ איכות סביבה הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
ניהול פרויקט* הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
מתכנני מערכות מתח נמוך ואבטחה הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
יעוץ מערכות תקשורת הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
אדריכלות נוף* הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
מתכנני מערכות מתח נמוך ואבטחה הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
יעוץ מנהרות ובנייה תת קרקעית הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
יעוץ מיזוג אויר הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
יעוץ תנועה/כבישים* הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
יעוץ גיאולוגיה הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
יעוץ בטיחות הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
בקרה הנדסית* הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
יעוץ שימור הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
יעוץ נגישות הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
יעוץ קונסטרוקציה* הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
יעוץ אקולוגיה הצג לתהליך הרישום לחץ כאן
Loading...