header logo

מתחם בצלאל החדש

"בצלאל" האקדמיה לעצוב ולאמנויות עתידה להתמקם בקמפוס חדיש וגדול ההולך ונבנה בימים אלו במרכז העיר בסמיכות למגרש הרוסים. חברת עדן השלימה תכנית לפיתוח המרחב הציבורי הסובב את הקמפוס הכולל את רחובות גרוזנברג, הלני המלכה, משעול הגבורה. המרחב משודרג במקביל להקמת הקמפוס.

 

בי"ס מוסררה

 

בי"ס מעלה

קמפוס לעשייה קולנועית של בי"ס קולנוע מעלה. התכנון האדריכלי החדש מציע הרחבת קומות של המבנה הקיים ותוספת של שתי קומות עליונות וקומת אולם קולנוע תת קרקעית.

תכנון: איכהולץ-ענתבי אדריכלות

Loading...