header logo

העבודות בשלב א' התבצעו במקטע שבין דרך משה ברעם ורחוב האומן. העבודות כוללות: עבודות תשתית, סלילת כביש, מדרכות ושביל אופניים, רמזור, תאורה, צמחיה וריהוט רחוב.

 

הפרויקט הינו מימושה של תב"ע בתוקף מס. 71951 לפריצת רחוב פייר קניג דרומה לאורך כ – 500 מטרים וחיבורו לדרך משה ברעם. שטח התוכנית 93.3 דונם. זכויות הבניה בתב"ע :מסחר 60 אלף מ"ר, תעסוקה 190 אלף מ"ר, מבני ציבור 10 אלף מ"ר.

 

בכך נוצרת שדרה מרכזית, עם בניינים בני 30 קומות במגרשים הפרטיים, המהווה ציר תנועה, מסחר, תעסוקה, בילוי ומגורים מרכזי בתלפיות לאורך כ – 1.5 ק"מ, מדרך ברעם בדרום ועד צומת אורנים בצפון. זהו פרויקט דגל תשתיתי כחלק מהתחדשות אזור תלפיות והפיכתו לאזור מעורב שימושים הכולל גם הקמת אלפי יחידות דיור. קו רכבת קלה יעבור ברחוב במקטע שבין רחוב הפרסה וצומת אורנים ותחילת ביצועו מתוכנן למרץ 22.

 

כיום כ- 3 פרויקטים פרטיים משמעותיים נמצאים בבניה על ציר פייר קניג: מגרש 'טריומפף', מגרש 'בזק-כולמוביל', ומכללת קריית אונו במגרש חברת 'זול ובגדול'. פרויקטים אלו כוללים עשרות אלפי מ"ר של מסחר ותעסוקה שיתווספו לתלפיות בתוך כ – 3 שנים בשילוב יחידות מגורים ע"פ זכויות הבניה שינתנו במסגרת תוכנית האב החדשה.

 

שלב א' בפרויקט בוצע ומחבר בין דרך ברעם לרחוב האומן.

 

שלב ב' בפרויקט יחל בספטמבר 2020 ויכלול עבודות קידום זמינות במקטע שבין רחוב האומן לרחוב הסדנא.

 

בשלב ג' יוקם חניון ציבורי תת קרקעי הכולל כ –  600 מקומות חניה מתחת לתוואי הרחוב החדש, כחלק מתפיסת תנועה וחניה כוללת בתלפיות. מעל החניון יושלם מקטע הרחוב החדש שבין רחוב האומן לרחוב הסדנא.

 

מועד סיום משוער לפרויקט – דצמבר 2023.

הדמיה – רחוב פייר קניג – מבט מדרך משה ברעם צפונה

 

הדמיה – פייר קניג דרום – מרחב ציבורי חדש בתלפיות

 

הדמיה – רכבת קלה ברחוב פייר קניג  

 

Loading...