header logo

כניסת הרכבת הכבדה למרכז העיר צפויה להשלים את המהלך ולהפוך אותו למרכז תחבורה משמעותי. באופן שישלים את עבודת השדרוג הרבות שנעשו בעבר והשלמת רחובות לשדרוג עתידי.
רחובות ששודרגו בעבר: כורש, שלומציון, ינאי, בן שטח, בן סירא, אגרון, שלמה המלך, חבצלת, הילל, שמאי, ההסתדרות, מונבז, יעבץ, אגריפס, סולומון, מנשה בן ישראל.
ככרות ששופצו בעבר: ג'נרלי, כיכר ציון, כיכר הדוידקה, כיכר כי"ח, כיכר החתולות.

 

רחוב הנביאים:

אחת הרחובות המרכזיים בירושלים. רחוב הכולל פניני אדריכלות והיסטוריה מהמאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. עבודות השדרוג מבקשות להחיות ולשקם את רחוב הנביאים ולהדגיש את ייחודו כמוזיאון חי היסטורי. המרחב הציבורי יעבור הסדרה והנגשה בדגש על מתן עדיפות להולכי הרגל תוך גיבוש שפת רחוב מקומית וייחודית.

תכנון: מילר בלום אדריכלות נוף

 

שכונת נחלאות:
אחת השכונות המתויירות במרכז העיר המאפשרת חווית שוטטות בשכונה היסטורית המבוססת על בתי חצר . שדרוג המרחב הציבורי יתבסס על הנגשת ובטיחות המרחב בדגש על מתן עדיפות להולכי הרגל תוך גיבוש שפת רחוב מקומית שתשמר את הייחוד ההיסטורי של השכונה.
תכנון: ארד- סימון אדריכלים

 

Loading...