header logo

עירית ירושלים וחברת עדן נערכות מבעוד מועד לניהול השינוי האורבני. ההתערבות הציבורית בשדרוג מתחם תלפיות היא רב מימדית ומשולבת, מיישמת את מיטב הפרקטיקות הנהוגות בעולם – תכנון ופיתוח פיזי של המרחב הציבורי, שדרוג הנגישות והחיבוריות, פיתוח ורישות עסקי ופיתוח הסצנה התרבותית של המתחם בשיתוף פעולה עם הקהילות המקומיות.

 

מתחם תלפיות עובר תהליך שינוי דינמי מאזור תעשיה למתחם עסקים ושירותים אינטנסיבי, בעל כוח משיכה לקהל הצרכנים ולעסקים חדשים.

 

במיפוי העסקים שבוצע במהלך 2016 ע”י חברת עדן מתגלה קהילה עסקית מגוונת בה ניתן לזהות מספר מקבצים עסקיים (רכב, בניה, מסחר, תעשיה יצירתית, מזון ואירוח) ומערך של שירותים פיננסיים ותמיכה עסקית. המרחב מאכלס עסקים וגופים בתחומי האמנות והתרבות, ומתפתח להיות בית לכ- 60 סטרטאפים וחברות הייטק.

 

תלפיות יוצרת סביבה נוחה לעסקים מתחילים – מגוון חללי עבודה ויצירה, פרטיים ושיתופיים, אשר לעת עתה, הם ברי השגה. מארג הקשרים בין הענפים השונים מושך עסקים חדשים שיכולים ליהנות מזמינות השירותים התומכים ומשתופי הפעולה.

 

תלפיות מתייחדת מכלל מתחמי התעסוקה בעיר בעירוב, בפעלתנות, ביצירתיות, בחללים הגדולים ובמעטפת המגורים.

 

תנופת ההתחדשות העירונית ופיתוח המרחב הציבורי במתחם תלפיות יוצרים את ההזדמנות למצב את תלפיות כמקום דינמי ואטרקטיבי לפעילות עסקית, כמקום לטיפוח היצירתיות והמגזר היצירתי בכלל, כמתחם של קניות, סידורים בילוי ותרבות המשרת את תושבי העיר ומבקריה מבוקר עד לילה ומתגלה כל יום מחדש.

 

תלפיות מתייחדת מכלל מתחמי התעסוקה בעיר בעירוב, בפעלתנות, ביצירתיות, בחללים הגדולים ובמעטפת המגורים.

 

תנופת ההתחדשות העירונית ופיתוח המרחב הציבורי במתחם תלפיות יוצרים את ההזדמנות למצב את תלפיות כמקום דינמי ואטרקטיבי לפעילות עסקית, כמקום לטיפוח היצירתיות והמגזר היצירתי בכלל, כמתחם של קניות, סידורים בילוי ותרבות המשרת את תושבי העיר ומבקריה מבוקר עד לילה ומתגלה כל יום מחדש.

 

כיום, בתנופת הפיתוח של תלפיות, פועל המגזר הציבורי בראיה אינטגרטיבית המשלבת בין הפיזי, העסקי והקהילתי. ההוצאה לפועל של הקונספט, בהובלת חברת עדן, נשענת על המערך הארגוני הקואופרטיבי של הגופים העירוניים, תוך הסתייעות בגורמים מקצועיים ובשיתוף פעולה פורה ויצירתי עם הקהילה.

על הפרויקט

על הסביבה

Loading...