header logo

במסגרת הפרויקט ביצענו מעל ל 140 פרויקטים שונים ומגוונים בסדרי גודל קטנים עד ענקים אשר בוצעו על ידי קהילות, אמנים, מעצבים, מתכננים קבלנים ועוד בכל רחבי ירושלים ולכל הקהלים.

המסלולים העיקריים של פרויקטים בהם התנסנו

פלייסמינקג יצירתי- שמטרתו העיקרית היא שינוי האווירה במרחב וכתוצאה מכך הרחבת השימושים שלו. (הצגת אמנות במרחב, מייצבים )

פלייסמיקנג קהילתי עצמאי- מקומות שההקהילה יוזמת ומבצעת בעצמה.

פלייסמיקנג דרך מנהלים קהילתים

פלייסמיקנג עירוני- תכנון וביצוע עירוני עם התמקדות בצרכים האנשויים ובקהילה במרחב.

שותפיות עם מוסדות אקדמאיים, עמותות וקבוצות אמנים.

Loading...