header logo

נציגי חברת עדן בועידת האנרגיה והעסקים 2021

הועידה, אותה יוזמים ומארגנים חברת אקו אנרג'י וחברת תכלית כנסים, הינה פורום האנרגיה השנתי המרכזי הגדול והמוביל מסוגו בישראל.

הועידה הפגישה תחת קורת גג אחת נציגי חברות וקובעי מדיניות בכירים מהארץ ומהעולם עם הקהילה הכלכלית והעסקית למפגשים עסקיים, חברתיים ומקצועיים בנושאים "החמים" ובמגמות המסתמנות לשנים הבאות בהיבטים גלובליים, פיננסיים וטכנולוגיים של משק האנרגיה.

מיזם עמדות הטעינה החשמלית

עדן מובילה את מיזם עמדות הטעינה החשמלית מתוך הבנה כי רכיבי הטעינה יהפכו בשנים הקרובות לחלק מתשתית הדרושה בכל רחוב ובכל שכונה, תוך הטמעת תורת תכנון ייחודית לעיר ירושלים אשר מהווה מקור משיכה עובר תושבי הארץ והעולם.
חברת עדן נבחרה להקים ולנהל תשתית להטענת הרכב החשמלי, בשכונות המגורים ובסמוך לעוגני התיירות בעיר.

project

project

פאנלים סולאריים

עדן אחראית על הקמתן של עשרות מערכות פוטו וולטאיות (פאנלים סולאריים) על גבי מבני ציבור בעיר ובמזרח העיר, על מנת ליצור אנרגיה תוך ניצול מקסימלי של המשאב העירוני הבנוי, ובכדי לקדם פתרונות שישפרו את איכות חיי התושבים.
בנוסף להקמת המערכות ,עדן בוחנת מפתחת ומקימה מיזם רב שלבי של יצירת חשמל ירוק ואגירתו, מתוך הבנה כי כבר בשנים הקרובות העיר ירושלים תידרש לעתודות אנרגיה משמעותיות.

project

project

מתחמי פעילות

מע"ר מרכז

גלו עוד

מע"ר צפון

גלו עוד

מע"ר מזרח

גלו עוד

תלפיות

גלו עוד

רובע הכניסה לעיר

גלו עוד

תחומי פעילות

Loading...