header logo

פיתוח מרכז העסקים הראשי (מע"ר) צפון

מע"ר צפון הוא מרחב עתיר מסחר, מגורים ומוסדות חינוך כלל ארציים שמהווים ביחד מרחב עירוני תוסס ופעיל. בהעדר מרחבים ציבוריים נוספים חברת עדן מקדמת במשך מספר שנים את שדרוג רחובות המע"ר. שדרוג הרחבות מבוסס על תכנית למיתון תנועה במרחב באופן שנוצר מרחב עתיר תחבורה ציבורית, מבוסס הולכי רגל, כמעט ללא מעבר של רכב פרטי במרחב.

בין הרחובות ששודרגו: רחובות כרם אברהם, זכרון משה, מקור ברוך (חלק בביצוע), מאה שערים (חלק בביצוע)

מתחמי פעילות

מע"ר מרכז

גלו עוד

מע"ר צפון

גלו עוד

מע"ר מזרח

גלו עוד

תלפיות

גלו עוד

רובע הכניסה לעיר

גלו עוד

תחומי פעילות

Loading...