header logo

ברובע העסקים בכניסה לעיר ייבנו כ 20 מגדלים עד 40 קומות, כמיליון ורבע מ"ר של בנייה חדשה הכוללת משרדים ומסחר, בלב הרובע יעמוד מרכז הקונגרסים הגדול במזרח התיכון בצמוד לאלפיים חדרי מלון ומאות אלפי מ"ר המיועדים לתרבות ומבני ציבור.

רובע העסקים ימשוך חברות, משקיעים וגופים כלכליים משמעותיים מהארץ ומהעולם ויהווה אבן יסוד בפיתוחה של ירושלים. המרכז העסקי ייבנה במרכז תחבורתי אשר יכלול את תחנת הרכבת המהירה לתל אביב ולנתב"ג, תחנת האוטובוסים המרכזית, 3 קווי רכבת קלה, הפרדה מפלסית בשדרות שז"ר וחניון תת קרקעי.

במסגרת תחרות אדריכלים בינלאומית נבחרה חברת TOPOTEK1 הבינלאומית לתכנון המרחב הציבורי.

מימוש הפרויקט יהווה מנוף ויספק כ 60,000 מקומות עבודה חדשים לבירת ישראל.

לביקור באתר הפרויקט: www.jerusalemgw.co.il

 

שיווק קרקעות

,בשיתוף פעולה עם רשות מקרקעי ישראל אנו מקדמים את תהליכי שיווק ומכרוז קרקעות המדינה הממוקמות בשטח הפרויקט

.בשנת 2020 שווקו בהצלחה שני מתחמים בפרויקט, ובשנתיים הקרובות עתידים להתפרסם מכרזים נוספים

ניתן להתעדכן אודות מכרזי מקרקעין באתר רשות מקרקעי ישראל ובאתר פרויקט רובע הכניסה לעיר

project

project

תכנון סטטוטורי

חברת עדן מקדמת בימים אלו את "תכנית עדכון הכניסה לעיר", אשר תאפשר את מימוש פרויקט רובע הכניסה לעיר באמצעות הגדלת זכויות, תוספת שימושים, קביעת הנחיות עיצוב ובינוי, וקביעת הנחיות בהתאם לתקן LEED לבניה ירוקה.

תכנון ופיתוח מרחב ציבורי

במסגרת תחרות אדריכלים בינלאומית נבחרה חברת TOPOTEK1 הבינלאומית לתכנון המרחב הציבורי. המרחב הציבורי בפרויקט ישודרג וייבנה בסטנדרט פיתוח גבוה וייחודי על מנת לתרום ליצירתו של מרחב פעיל ושוקק חיים.

project

project

מתחמי פעילות

מע"ר מרכז

גלו עוד

מע"ר צפון

גלו עוד

מע"ר מזרח

גלו עוד

תלפיות

גלו עוד

רובע הכניסה לעיר

גלו עוד

תחומי פעילות

Loading...