header logo

עיריית ירושלים באמצעות חברת עדן מקדמת, בשטחים אלו ברחבי העיר, פרויקטים הכוללים ערוב שימושים (ציבוריים וסחירים) המסייעים לניצול יעיל יותר של הקרקע, וקידום בניה של מבנים במגוון צרכים עירוניים.

ניתן לחלק את השימושים בשטחים אלו ל- 2 סוגים עיקריים:

א. שימושי ציבור מובהקים כגון: בתי ספר, גני ילדים, מתנ"ס, בתי חולים,

מתחמי תרבות, מגרשי ספורט וכדומה.

ב. שימושי ציבור סחירים (לפי הגדרת סעיף 188 לחוק התו"ב) כגון:

דיור מוגן, דיור בר השגה, מעונות סטודנטים, מרפאות, וכן מסחר נלווה לשימושים

הנ"ל בשיעור של עד 20% מסך זכויות הבניה המותרות בתוכנית.

 

דיור בר השגה – מתחם בית העם

הפרויקט לדיור בר השגה בשכירות מופחתת מתוכנן להיבנות במתחם בניין "בית העם" בסמוך לאולם "ז'ראר בכר" ויוקם באמצעות שיפוץ והסבה של חלק מהבניין הקיים ותוספת בניה של קומות נוספות.

 

הפרויקט יכלול כ- 80 יח"ד בנות 1-2 חדרים (דירות סטודיו ודירות לזוג) וכן שטחים משותפים לרווחת הדיירים כגון: לובי, בית קפה, חדר כביסה וכדומה.

project

project

דיור בר השגה – מתחם "המשולש"

הפרויקט לדיור בר השגה בשכירות מופחתת מתוכנן להיבנות ב"מגרש המשולש" בשטח שמצפון לצומת הרחובות אוסישקין ו-מנורה.

 

הבניין המוצע יהיה בן 8 קומות ויכלול כ- 130 יח"ד בנות 1-2 חדרים (דירות סטודיו ודירות לזוג) וכן שטחים נוספים לרווחת הדיירים כגון: לובי, גני ילדים, שטחי מסחר, חדר כביסה וכדומה.

project

project

בית הנוער העברי

הפרויקט המתוכנן ממוקם בחטיבת קרקע ממזרח לרחוב הרצוג, בין השכונות רסקו וגבעת מרדכי, בשטח של כ- 30 דונם, במתחם בית הנוער העברי.

 

בחלק הדרומי של המתחם בנויים כיום שני מבנים של בית הנוער העברי, בהיקף בניה נמוך מאוד לעומת הפוטנציאל הגלום במתחם ביחס לגודל ולמיקום חטיבת הקרקע.

 

הפרויקט המוצע כולל את הריסת מבנה בית הנוער הקיים במתחם ובניה של מבנה חדש ומודרני וכן בניה של בתי ספר חדשים, מגרשי ספורט, בריכת שחיה מקורה, חניון תת קרקעי, בנייני מגורים ומסחר.

project

תצ"א – מצב קיים

project

תכנית מצב מוצע

מרכז חיים בית הכרם

הפרויקט המתוכנן ממוקם בחטיבת קרקע בשטח של כ- 50 דונם בין הרחובות הרצל ושמואל בייט במתחם ביה"ס זיו, מול בית החולים שערי צדק.

הפרויקט המוצע כולל את שיפור תשתית התנועה בסביבת המתחם וכן תוספת בניה חדשה  הכוללת: בתי ספר, גני ילדים, מתנ"ס, מגרשי ספורט, חניון, שטח מסחרי, דיור מוגן ומרפאות, דיור בר השגה.

תוכנית מרכז חיים

בית הספר הניסויי

הפרויקט המתוכנן ממוקם בחטיבת קרקע בין הרחובות הלל ומנשה בן ישראל  בשטח של כ- 13 דונם במתחם בית הספר הניסויי.

 

הפרויקט המוצע כולל את הריסת בית הספר הקיים במתחם ובניה של בית ספר חדש וכן בניה של מעונות סטודנטים, שטחי מסחר, תעסוקה ומגורים.

 

קידום הפרויקט יאפשר, בין היתר, לחבר את גן העצמאות למרכז העיר באמצעות ציר הליכה עם נקודות עניין.

project

מבט מרחוב הלל כיום

project

מבט מרחוב הלל – פרויקט מוצע

project

מבט מדרום – פרויקט מוצע

project

תצ"א – מצב קיים

מעונות סטודנטים – מתחם המרכז לצעירים מוסררה

הפרויקט המתוכנן למעונות סטודנטים ממוקם במתחם "המרכז לצעירים" בשכונת מוסררה – ממזרח לרחוב שבטי ישראל ומצפון לרחוב אלישע.

 

הבניין המוצע יהיה בן 6 קומות ויכלול כ- 100 מיטות ב- 3 סוגי יח"ד (דירה זוגית, דירת סטודיו ודירת מיקרו) וכן מעונות יום בקומת הקרקע.

project

project

מתחם W תלפיות

הפרויקט המתוכנן ממוקם בחטיבת קרקע בשטח של כ- 10 דונם בחלק המערבי של אזור התעשייה תלפיות ,מדרום לרחוב צרת ומצפון לרחוב הפרסה (בסמוך לבניין ה"רב חן") על דופן פארק המסילה.

 

הפרויקט המוצע כולל הקמה של 2 בתי ספר חדשים ומתחם תרבות ומסחר על דופן פארק המסילה כחלק מפרויקט "התחנות" לאורך הפארק.

מתחמי פעילות

<br />
<b>Notice</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/jedencoi/domains/jeden.co.il/public_html/wp-content/themes/eden-themeV2/components/arenas-slider.php</b> on line <b>63</b><br />

רובע הכניסה לעיר

גלו עוד
<br />
<b>Notice</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/jedencoi/domains/jeden.co.il/public_html/wp-content/themes/eden-themeV2/components/arenas-slider.php</b> on line <b>63</b><br />

תלפיות

גלו עוד
<br />
<b>Notice</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/jedencoi/domains/jeden.co.il/public_html/wp-content/themes/eden-themeV2/components/arenas-slider.php</b> on line <b>63</b><br />

מע"ר מרכז

גלו עוד
<br />
<b>Notice</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/jedencoi/domains/jeden.co.il/public_html/wp-content/themes/eden-themeV2/components/arenas-slider.php</b> on line <b>63</b><br />

מע"ר צפון

גלו עוד
<br />
<b>Notice</b>:  Trying to access array offset on value of type null in <b>/home/jedencoi/domains/jeden.co.il/public_html/wp-content/themes/eden-themeV2/components/arenas-slider.php</b> on line <b>63</b><br />

מע"ר מזרח

גלו עוד

תחומי פעילות

Loading...