header logo

תמריצים ומענקים

הודעה בדבר סיום מענקים והארכת תוקף מענק הקמת בתי עסק בתחום חיי הלילה באזור התעשייה תלפיות

מענקים לשדרוג חזיתות, שמשיות, שולחנות וכסאות ולהצבת פרגודים ("סגירות עונתיות") - במרכז העיר

קול קורא מתחמי יצרנים

קול קורא להקמה של בתי עסק בתחום חיי הלילה באזור התעשיה תלפיות

קול קורא להצבת מיצבים זמניים במרחב הציבורי

נוהל מענק לרכישת שולחנות וכסאות לבתי עסק בשוק מחנה יהודה בירושלים

Loading...