header logo

תמריצים ומענקים

קול קורא לבעלי עסקים במרכז העיר לחלוקת מענק המיועד לשיווק בתי עסק הפעילים בשעות הלילה בירושלים

קול קורא לקבלת מענק להקמת חנויות מעצבים במרכז העיר ירושלים

נוהל קבלת מענק לתמיכה בהקמת גינות גג קהילתיות בירושלים

קול קורא אירועי תרבות -מימון תואם

קול קורא לחלוקת מענק להקמה של בתי עסק בתחום חיי הלילה באזור מרכז העיר ירושלים

מענק להקמה והרחבה של פעילות חברות טכנולוגיות במרכז תעסוקה במזרח ירושלים

מענקים לשדרוג חזיתות, שמשיות, שולחנות וכסאות ולהצבת פרגודים ("סגירות עונתיות") - במרכז העיר

מענק לרכישת שולחנות וכיסאות לבתי עסק בשוק מחנה יהודה בירושלים

Loading...