header logo

תמריצים ומענקים

מענק להקמת מרכזי פעילות לעמותות וגופים ללא כוונת רווח באזור מרכז העיר ירושלים

מענק לתמיכה בסדרות אירועי תרבות בחיי הלילה באזור מרכז העיר ירושלים

מענק להקמה של בתי עסק בתחום חיי הלילה באזור מרכז העיר ירושלים

מענקים לשדרוג חזיתות, שמשיות, שולחנות וכסאות ולהצבת פרגודים ("סגירות עונתיות") - במרכז העיר

מענק לרכישת שולחנות וכיסאות לבתי עסק בשוק מחנה יהודה בירושלים

Loading...