header logo

תמריצים ומענקים

מענק להקמה על מתחמי עבודה שיתופים יצרניים באיזור מרכז העיר ירושלים

מענק לתמיכה במיזמים פיזיים יצירתיים במרחב הציבורי באיזור מרכז העיר ירושלים

מענק להקמה של בתי עסק בתחום חיי הלילה באזור מרכז העיר ירושלים

מענקים לשדרוג חזיתות, שמשיות, שולחנות וכסאות ולהצבת פרגודים ("סגירות עונתיות") - במרכז העיר

קול קורא מתחמי יצרנים

קול קורא להצבת מיצבים זמניים במרחב הציבורי

מענק לתמיכה בסדרות אירועי תרבות בחיי הלילה באיזור מרכז ירושלים

Loading...